پیگیری با شهرداری برای حل معضل تجمع اتوبوس های پارک شده در ضلع غربی استادیوم آزادی

پیگیری فدراسیون دوچرخه سواری با شهرداری منطقه 22 تهران برای حل معضل تجمع اتوبوس های پارک شده در درب ورودی استادیوم همچنان ادامه دارد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، اخیراً ضلع غربی استادیوم آزادی که محل تمرین دوچرخه سواران بوده امروزه  به محلی جهت پارک ،شستشو و تعویض روغن اتوبوس ها مبدل گشته که این امر باعث بروز حوادث تاسف باری برای دوچرخه سوارانی است که چاره ای جز تمرین در این محل ندارند. به همین منظور دوچرخه سواران با مراجعه به فدراسیون از این حرکت گله مند بوده و خواستار رسیدگی می باشند.
از این رو فدراسیون دوچرخه سواری با تامل و پیگیری های لازم با شهردار منطقه 22 درصدد حل این معضل است تا دوچرخه سواران با خاطری آسوده و فارغ از هرگونه دغدغه ای تمرینات خود را پیگیری نمایند.