جلسه مشترك رئیس فدراسيون دوچرخه سوارى و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور

صبح امروز جلسه مشتركى بين رياست فدراسيون دوچرخه سوارى و رياست سازمان برنامه و بودجه كشور در محل اين سازمان برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در اين جلسه خسرو قمرى رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ضمن ارائه گزارش از روند ساخت پيستهاى دوچرخه سوارى كشور، ساختمان ادارى فدراسيون و تجهيز مجموعه هاى فنى زير مجموعه ، در خصوص تامين منابع مالى مورد نياز جهت تجهيز و تكميل پيستهاى دوچرخه سوارى مواردى  را مطرح کردند که در نهایت محمد باقر نوبخت ، معاون محترم رييس جمهور و رياست سازمان برنامه و بودجه ضمن بررسى موارد مطروحه، دستور مساعدت در جهت تامين منابع را صادر کردند.

امیدواریم با پیگیری های گرفته و مساعدت مسئولين كشوری هر چه زودتر شاهد تجهيز و تكميل پروژه پيستهاى دوچرخه سوارى باشیم .