گفت وگو با مهدی روزبهانه رئیس هیات دوچرخه سواری استان خراسان رضوی

کرونا اجازه دهد میزبانی 10 مسابقه جایزه بزرگ را خواهیم داشت

بی شک استان خراسان رضوی با پتانسیل هایی که دارد می تواند میزبان بسیاری از مسابقات باشد به شرط اینکه کرونا اجازه اجازه چنین کاری را بدهد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، مهدی روزبهانه رئیس هیات استان خراسان رضوی گفت: باتوجه به پتانسیل هیات دوچرخه سواری استان هدف امسال میزبانی کشوری ۱۰ تا مسابقه جایزه بزرگ دررشته های کورسی استقامت جاده و سرعت و رشته کوهستان بوده و با اسپانسرهای مسابقات کشوری هم صحبت شده و اگر قضیه کرونا حل شود قطعا مسابقات خوبی را برگزار می کنیم .  

وی افزود : برای امسال هم سه لیگ استقامت وسرعت وکوهستان برنامه ریزی کرده ایم  که حدود ۱۵ مسابقه داخلی استان می باشد که فقط با توجه به محدودیت کرونایی فقط یک مسابقه برگزارشد. این مسابقات داخلی همراه باجوایز نقدی و حکم و مدال برای ۵ نفر اول رده نوجوانان جوانان بزرگسالان و پیشکسوتان بوده که مرحله اول برگزار گردید وجوایز وحکم ومدال اهدا شد

روزبهانه در ادامه با اشاره به پتانسیل خوب استان خراسان رضوی در دوچرخه سواری خاطر نشان کرد: امسال هم درلیگ جاده وهم پیست درجوانان برای آقایان حداقل ۳الی ۴ تیم از خراسان شرکت خواهند کرد .دربخش بانوان جوانان ۲ تیم در بزرگسالان درلیگ جاده و پیست و کوهستان هم حداقل ۲ تیم حضور خواهد داشت. تعداد دوچرخه سواران شرکت کننده در مرحله اول حدود ۸۰ نفر بود که تعداد خیلی چشمگیر بود که این نشان دهنده پتانسیل خوب دوچرخه سواری دراستان می باشد.

رییس هیات خراسان رضوی در ادامه اظهار داشت: هدف اصلی هیات برگزاری ۱۰ میزبانی مسابقه جایزه بزرگ کشوری درامسال است که چنانچه محدودیتهای کرونایی نباشد برگزار می کنیم . در حال حاضر تمرینات ورزشکاران درسه مقطع نوجوانان وجوانان وبزرگسالان انجام می شود و در مسابقات کشوری ، سالی پرمدال برای ورزشکاران استان خراسان رضوی پیش بینی می شود .