کارگاه آنلاین تنظیم سیستم های دوچرخه برگزار شد

دیشب کارگاه آنلاین تنظیم سیستم های دوچرخه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، محمود حضوری مدرس کارگاه آنلاین تنظیم سیستم های دوچرخه گفت:کارگاه دیشب درباره موارد تاثیر گذار درباره عملکرد سیستم دنده عقب دوچرخه بود که حدود نیم ساعت برگزار شد . سئوالات زیاد و متنوعی پرسیده شد که سعی کردم به آنها پاسخ دهم. 

وی افزود : با توجه به نوع پرسش ها تصور می کنم که بازخورد خوبی داشته و می تواند این نوع کلاس ها همچنان برای آگاهی بیشتر برگزار شود.