گزارش تصویری + بازدید دکتر علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی از ساختمان در حال احداث فدراسیون دوچرخه سواری

دکتر مهدی علی نژاد، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان از ساختمان در حال احداث فدراسیون دوچرخه سواری عصر دیروز از فدراسیون دوچرخه سواری بازدید کرد.