کارگاه آنلاین روانشناسی ورزشکاران حرفه ای برگزار شد

سبک زندگی و ورزش حرفه ای ، ذهنیت ورزشکار حرفه ای و مهارتهای روانی مورد نیاز ورزشکار حرفه ای سه موضوع اصلی کارگاه آنلاین روانشناسی ورزشکاران بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، غفار تشکری مدرس فدراسیون دوچرخه درباره برگزاری کارگاه آنلاین روانشناسی گفت: مباحثی که در کارگاه روانشناسی ورزشکاران مطرح شد در قالب سه موضوع اصلی می توان به آن اشاره کرد. سبک زندگی و ورزش حرفه ای ، ذهنیت ورزشکار حرفه ای و مهارتهای روانی مورد نیاز ورزشکار حرفه ای سه موضوع اصلی کارگاه آنلاین روانشناسی ورزشکاران بود که با بازخورد خوبی همراه شد.

وی افزود: کاربران سئوالات خوبی در کامنت پرسیدند به گونه‌ای که تصور می کنم می توان برای هر کدام از آنها ،کارگاه آموزشی دیگری را برگزار کرد. به شخصه در کارگاه نیاز مخاطبان حرفه ای ورزش را پاسخ دادم اما چیزی که برای خودم جالب بود و می توان برای آن برنامه ریزی کرد برگزاری یک دوره کارگاه مشترک است. مثلا بنده بعنوان روانشناس ورزشی و مربی مهارت های ذهنی با خانم دکتر قنادی می توان علل روانشناختی پدیده دوپینگ و اینکه چه اثرات روانی بر روی ورزشکار حرفه ای می گذارد را بررسی کنیم و حتی می توانیم مشترکا با آقای صفاپور درباره روانشناسی مربیگری در فضای مجازی  در اختیار کاربران قرار داد.