پیش نویس تفاهم نامه فدراسیون دوچرخه سواری با شهرداری منطقه17 به مرحله امضا رسید 

 پیش نویس تفاهم نامه فدراسیون دوچرخه سواری با شهرداری منطقه 17 در راستای استفاده از ظرفیت های این منطقه برای برگزاری مسابقات، همایش ها و اردو های تیم های ملی دوچرخه سواری تهیه و به مرحله امضا رسید. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، هفته گذشته طی نشستی که بین خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری و محمود کلهری شهردار منطقه 17 صورت گرفت ، مقرر گردید زیرساخت های دوچرخه سواری که به عنوان یکی از وسایل حمل و نقل عمومی در حوزه سلامت و هم در مباحث شهری مثل کاهش ترافیک، کاهش آلودگی ها و کاهش هزینه ها موثر است برای استفاده عموم فراهم گردد.
در ادامه این نشست ها ، دیروز جلسه ای در محل فدراسیون با برخی از مدیران شهرداری منطقه 17 برگزار شد که در نهایت پیش نویس تفاهمنامه برای برگزاری همایش ها ، مسابقات ، کلاس های مربیگری و داوری و نمایشگاهها آماده شد. 
هدف از این تفاهم نامه ، مهیا شدن بستری مناسب برای برگزاری همایش ها ، مسابقات و آماده کردن زیر ساخت جهت تردد دوچرخه سواران منطقه می باشد.