اعضای هیات دوچرخه سواری شهرستان آبیک به پویش من ماسک میزنم پیوستند

با بالا رفتن میران افراد مشکوک به کرونا و نقش زدن ماسک در پیشگیری از ویروس کرونا اعضای هیات دوچرخه سواری شهرستان آبیک به پویش من ماسک میزنم پیوستند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، با بالا رفتن میران افراد مشکوک به کرونا و نقش زدن ماسک در پیشگیری از ویروس کرونا دوچرخه سواران و اعضای هیات دوچرخه سواری شهرستان  ، با همکاری اداره شبکه بهداشت و درمان ، شهرداری آبیک و جمعیت هلال احمر شهرستان آبیک در غالب پویش من ماسک میزنم  با رکاب زنی نمادین در سطح شهر و  با زدن ماسک و حمل تراکت های با عنوان من ماسک میزنم به شهروندان اهمیت زدن ماسک در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را یادآوری کردند.