رکابزنی از شهر قدس تا چالوس در حمایت از کادر درمان 

دوچرخه سواران از شهرستان قدس تا شهر چالوس و با شعار حمایت از کادر درمان در مبارزه با بیماری کرونا رکاب زدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، دیروز دوچرخه سواران، برنامه رکاب زنی از شهرستان قدس تا شهر چالوس و باشعار حمایت از کادر درمان در مبارزه با بیماری کرونا توسط ورزشکاران شهرقدس را برگزار کردند . شایان ذکر است  اجرای برنامه دوچرخه سواری تا شهرستان چالوس در هوایی نسبتا سرد و بارانی از تونل کندوان به بعد در حمایت زحمات کادر درمان مبارزه با کرونا  توسط علی اصغر جهانگیری، مسعود نصیری،مهدی رسولی خانقاه و با سرپرستی محمدرضا لطفعلی برگزار شد.