انصراف سوئیس از میزبانی دوچرخه سواری قهرمانی جهان بخاطر کرونا

سوئیس از میزبانی مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان انصراف داد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان قرار بود ۲۰ تا ۲۷ سپتامبر (۳۰ شهریور تا ۶ مهر)  به میزبانی مارتینی سوئیس برگزار شود اما اکنون مقامات سوئیس اعلام کرده اند که به دلیل شیوع ویروس کرونا نمی توانند مسابقات را برگزار کنند.

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری هم اعلام کرد حداکثر تا اول سپتامبر (۱۱ شهریور) تصمیم نهایی خود را در مورد برگزاری مسابقات اعلام خواهد کرد و اولویت برگزاری مسابقات در اروپا و در همان تاریخ قبلی با همان پروفایل مسیر خواهد بود. 

به گزارش ایسنا،  ایران هم قرار بود در این رقابتها نماینده اعزام کند اما از آنجا که ایران در از لحاظ شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد بنابراین اتحادیه جهانی دوچرخه سواری اجازه حضور در این رقابتها را به تعدادی از کشور ها از جمله ایران نداد.