تسلیت به سرکار خانم ساکی نايب رئیس محترم بانوان فداسیون دوچرخه سواری 

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت داماد گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داريم. روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری