اولین کلاس آموزش و آشنایی با دوچرخه و مقررات برای شهردار و مدیران شهرداری

پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری متقابل فدراسیون محترم دوچرخه سواری و شهرداری منطقه هفده تهران ، امروز اولین کلاس آموزش و آشنایی با دوچرخه و مقررات برای مدیران شهرداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، صبح امروز در اولین گام پس از امضای تفاهم نامه همکاری متقابل فدراسیون محترم دوچرخه سواری و شهرداری منطقه ۱۷ تهران، اولین کلاس آموزش و آشنایی با دوچرخه و مقررات مربوطه ، با حضور شهردار محترم منطقه  و جمعی از معاونین و مدیران ایشان در پارک آموزش ترافیک شهرداری منطقه هفده توسط مهرداد صفرزاده مربی تیم ملی دوچرخه سواری ایران برگزار گردید. این کلاس که حدود یک ساعت بصورت عملی و تئوری به طول انجامید ، کلیه نفرات مسیر ساختمان مرکزی شهرداری منطقه تا پارک آموزش ترافیک و بالعکس را رکاب زدند