برگزاری جلسه شورای حمل و نقل در خصوص پیگیری مصوبات دوچرخه سواران استان مرکزی

امروز جلسه شورای حمل و نقل در خصوص پیگیری مصوبات دوچرخه سواری استان مرکزی با حضور آقایان کمیجانی و پزشیکان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این جلسه در خصوص پیگیری مصوبات قبل برای پیست گردو ، پارک شهید باهنر ، پیست تریال ، بی ام ایکس ،  نصب بنر ایمنی دوچرخه سوار و حفظ ایمنی ۵/۱ متری در اتوبوسهای داخل شهر بحث و تبادل نظر شد.

در ادامه جلسه مقررگردید هر واحد جداگانه برنامه های کلی را در کوتاه ترین زمان نتیجه اعلام کند .

  • بازدید از پارکها و پیست گردو و تهیه نقشه از محل
  • ارایه نقشه بی ام ایکس توسط مجری
  • نصب بنر و طرح نصب ایجاد فاصله با دوچرخه سوار در پشت اتوبوسهای داخل شهری
  • جذب اسپانسر