نشست کاهش مخاطرات استفاده از دوچرخه با حضور رئیس هیات و معاون سازمان حمل و نقل شهرداری استان قم برگزار شد

جلسه کاهش مخاطرات استفاده از دوچرخه و همچنین آموزش دوچرخه سواری ایمن با حضور رئیس هیات استان قم و معاون سازمان حمل و نقل شهرداری استان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این جلسه که با حضور ریاست هیات دوچرخه سواری و دکتر ذاکریان معاون سازمان حمل ونقل شهرداری و سازمان فر هنگی ورزشی شهرداری قم برگزار شد دو طرف در خصوص اقدامات لازم برای گسترش رشته دوچرخه سواری وسازکار استفاده  از دوچرخه به تبادل نظر پرداختند. همچنین در این نشست به اقدامات لازم جهت کاهش مخاطرات استفاده از دوچرخه وهمچنین آموزش دوچرخه سواری ایمن تاکید شد.

در این جلسه مقرر شد تا کار گروهی متشکل از کمیته همگانی هیات سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری ، سازمان ترافیک کمیته دانش آموزی شگل گیرد تا کلیپ های آموزشی تهیه و در فضای مجازی اقدام لازم انجام شود.