جلسه معارفه خانم باقري بعنوان رئيس هيات دوچرخه سواري شهرستان لنجان

جلسه معارفه سركار خانم باقري بعنوان رئيس هيات دوچرخه سواري شهرستان لنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، جلسه معارفه سركار خانم باقري بعنوان رئيس هيات دوچرخه سواري شهرستان لنجان ، با حضور نايب رئيس هيات دوچرخه سواري استان اصفهان خانم دانش ، مسئول كميته امار ، خانم عابدي ، مسئول كميته آموزش دكتر حميدي ، امام جمعه محترم زرين شهر ، سردار عامري  رئيس شوراي شهر ، اعضا محترم شوراي شهر برگزار شد .

در اين مراسم امام جمعه زرين شهر  ضمن اهدا حكم انتصاب سركار خانم باقري با بيانات و توصيه هاي راهبردي خود باعث دلگرمي مسئولين براي ادامه خدمت به مردم عزيز  شدند .