واکنش اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به افزایش حوادث برای رکابزنان

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به اعتراض رکابزنان برای ایمن نبودن برخی از مسیر های مسابقات واکنش نشان داد و از برگزار کنندگان مسابقات انتقاد کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه ، در هفته های اخیر رکابزنان زیادی در حین مسابقه دچار حادثه شدند از این رو آنها نسبت به ایمن نبودن مسیر های انتخابی اعتراض داشتند. اکنون هم اتحادیه جهانی دوچرخه سواری(UCI )به این مسئله واکنش نشان داده است.

در مسابقات اخیر مشاهد شده یک دوچرخه سوار بر اثر برخورد با مانع به کما رفت. یک دوچرخه سواری دیگر نیز بر اثر سقوط از پل دچار شکستگی از ناحیه لگن شد و این موارد تنها نمونه هایی از حوادثی است که اخیرا برای رکابزنان اتفاق افتاده است.

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری نیز انگشت انتقاد خودرا به سمت برگزار کنندگان مسابقات گرفت و معتقد است آنها مقررات ایمنی را رعایت نکرده اند.
UCI در واکنش به این اتفاقات اعلام کرد: حتی اگر خطر جزورشته دوچرخه سواری باشد اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که اغلب حوادث هفته های گذشته به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی بوده است که باید در جاده ها برای دوچرخه سواران اعمال می شد.

اخیرا حوادث زیادی برای دوچرخه سواران رخ داده  و دوچرخه سواران هم از این بابت ناراضی هستند. ایمنی بر عهده برگزار کننده تور ها و مسابقات است و باید اصلاحات گسترده ای در مورد حفظ ایمنی  انجام شود.

حفظ ایمنی دوچرخه سواران برای اتحادیه جهانی در اولویت است. ما به دوچرخه سواران اطمینان می دهیم اقدامات جدیدی انجام دهیم تا ایمنی آنها در حین مسابقه تضمین شود.