جهت آموزش و پژوهش اساتید و دانشجویان

تفاهم نامه هیات دوچرخه سواری استان گیلان با دانشكده تربيت بدني امضا می شود

تفاهم نامه هیات دوچرخه سواری استان گیلان با دانشكده تربيت بدني دانشكاه گيلان جهت آموزش و پژوهش اساتید و دانشجویان امضا می شود.

به گزارش روابط عموم فدراسیون دوچرخه سواری ، صبح امروز طی جلسه ای فی مابین ، ایمان دلیل حیرتی رئیس دوچرخه سواری استان گیلان و دکتر دمیرچی رئیس دانشکده تربیت بدنی گیلان مقرر شد تفاهمنامه ای برای فرهنگ و ورود دانشجویان و محققین علمی به رشته دوچرخه سواری به زودی امضا گردد.

 

موضوعات تحقيقاتي براي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي

1. بررسی ارگونومی دوچرخه بر بدن دوچرخه سوار

2. بررسی وضعیت شاخص خستگی و فشار دوچرخه سوار در حین فعالیت ورزشی

3. مقایسه فیزیولوژیک بدنی فرد دوچرخه سوار با یک فرد عادی

 

پیشنهاد هایی برای سایر دانشکده ها :

1.توسعه فرهنگ دوچرخه سواری در شهر رشت بررسی موانع استفاده از دوچرخه در بین بانوان ارزیابی

2.روانشناسی ورزشی در بین افراد دوچرخه سوار فرهنگ و نگرش خانواده ها بر استفاده از دوچرخه عوامل موثر بر توسعه دوچرخه سواری در شهر رشت

3.نقش ورزش دوچرخه سواری در از بین بردن افسردگی جوانان