شرط سخت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای برگزاری قهرمانی کشور

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری برای برگزاری مسابقات قهرمانی کشور پروتکل بهداشتی را اعلام کرده که در صورت رعایت نشدن این پروتکل کشور مربوطه جریمه می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه مسابقات قهرمانی کشور برای اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بسیار مهم است چرا که امتیاز آن در رنکینگ جهانی رکابزنان محاسبه می شود.
فدراسیون ایران در نظر داشت مسابقات قهرمانی کشور را برگزار کند اما اتحادیه جهانی دوچرخه  سواری پروتکل هایی را برای برگزاری این رقابتها اعلام کرده  که برگزاری مسابقات را سخت کرده است.
طبق پروتکل اعلام شده برای برگزاری قهرمانی کشور، رکابزنان باید یک هفته قبل از مسابقات در قرنطینه باشند و از آنها تست کرونا گرفته شود و در صورت منفی بودن می توانند در مسابقات شرکت کنند. 
 پس از پایان مسابقات هم دوباره  رکابزنان باید قرنطینه شوند و از آنها تست کرونا گرفته شود. در صورتی که پروتکل ارسالی رعایت نشود، کشور مربوطه جریمه مالی سنگین خواهد شد.
با توجه به این وضعیت فعلا فدراسیون دوچرخه سواری به دنبال برگزاری لیگ است چرا که رعایت این پروتکل هزینه زیادی در بر خواهد داشت.
محمود پراش مربی تیم ملی دوچرخه سواری در این مورد به ایسنا گفت:  اتحایه جهانی پروتکل سختی ارسال کرده که برگزاری قهرمانی کشور با آن پروتکل غیر ممکن است. اگر هم پروتکل را رعایت نکنیم جریمه سنگینی در نظر گرفته می شود. از طرفی اگر پروتکل رعایت نشود، حتی اگر مشکلی هم پیش نیاید اما برخی دوستان هستند که به اتحادیه جهانی اطلاع دهند و در این شرایط هم کشور خودمان و هم فدراسیون زیر سوال می روند. اکنون هم باید دید در آینده چه چاره ای می توان برای آن پیدا کرد