بررسی مشکلات و مسائل شهرستانها و عملکرد سالانه مسئولان هیات ها در گیلان

جلسه ی کمیته ی دوچرخه سواری همگانی گيلان با حضور رئیس هیات دوچرخه سواری استان دلیل حیرتی و ریاست کمیته ی دوچرخه سواری همگانی استان رحیم زاده و رياست كميته مسابقات استان سينا نعمتي در رشت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در این جلسه که با حضور مسئولان شهرستانها برگزار شد، به بررسی مشکلات و مسائل شهرستانها پرداخته شد و نیز گزارشی از عملکرد سالانه ی مسئولان در زمینه ی دوچرخه سواری همگانی دریافت شد. 
پس از بحث ها و بررسی های انجام شده، از مسئولان فعال و پرکار شهرستانهای انزلی خانم‌رجایی، استانه خانم درویش نژاد، فومن حسین زاده، املش پنجه پور و رشت رحمانی تشکر و تقدیر شد. 
جناب دلیل حیرتی علاوه بر صحبت های بسیار موثر در زمینه ی حمایت از هیات همگانی، گوش شنوای مشکلات شدند و پاسخگوی مسئولان محترم بودند. با توضیحات و تشریح اقدامات و حمایت های صورت گرفته ی هيات استان جلسه به جمع بندی کلی رسید و قول مساعدت و برگزاری جلسه های آتی از سوی هيات استان در شهرستانها  داده شد.  
در پایان از سایکل توریست های رشت که طی برنامه ای ۵ روزه طرح حرم تا حرم را  برگزار کرده بودند و متاسفانه بدلیل مشکلات عدیده موفق به اتمام نشده بودند، تقدیر شد و از سوی کمیته ی دوچرخه سواری همگانی استان گیلان تقدیرنامه هایی اهدا شد.