معاون شهرادر شیراز خبر داد:

راه‌اندازی اداره دوچرخه در شهرداری شیراز در آینده‌ای نزدیک

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ دوچرخه سواری، از راه‌اندازی اداره دوچرخه در اين معاونت در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پیشنهاد‌ این مهم به وزارت کشور داده شده است.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه یه نقل از هیات دوچرخه سواری فارس، مجتبي زوربخش در دیدار با رئیس و اعضای هیأت رئیسه دوچرخه سواری فارس از اطلاع رساني بیشتر، اقدامات ترويجي و آموزشی براي توسعه فرهنگ دوچرخه سواري و حضور بخش تخصصی و متولي مربوطه با همراهی و همکاری هیات دوچرخه سواری استقبال کرد.

او ادامه داد: مطالعاتي جامع در حوزه حمل و نقل انجام شده که بخش‌هایی از این مطالعات را می‌توان در اختیار هیات قرار داد تا بتوان نمونه برداري براي سهم دوچرخه‌هاي مالكيتي در منطقه‌خاصي از شهر بررسي كرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز به تهيه و تدوین اپليكيشنی در سازمان فرهنگي شهرداری شیراز در خصوص دوچرخه سواري هم اشاره و تاکید کرد: جزييات اين نرم افزار در يك جلسه مجزا بررسي شود.

زوربخش به توسعه مسيرهاي دوچرخه در این کلانشهر اشاره و بیان کرد: يكسري مسيرها احداث شده و برخي در دست احداث است.همچنین برنامه‌های توسعه‌اي برای آینده پیش‌بینی شده و از سرمايه گذار خواسته شده تا در راستای ایجاد زير ساخت تلاش کند.

او از واگذاري كانكس‌هاي دوچرخه سواري شهرداری به هيات دوچرخه سواری استقبال کرد و خواستار بررسی جنبه‌هاي حقوقي و مالي اين موضوع متناسب با آیین‌نامه‌های مالياتي شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز با بیان اینکه از پتانسيل متخصصين همكار در هيات دوچرخه سواري در حوزه فني معاونت متبوع استفاده خواهد شد، عنوان کرد: همچنین در اعمال استانداردهاي مدنظر براي تجهيز ناوگان دوچرخه و اجراي مسيرها از نظر هيات دوچرخه سواري استفاده خواهد شد.

زوربخش یادآور شد: سهم دوچرخه در سفرهاي حمل و نقلي در سطح شهر در مطالعات جامع با آمار برداري مشخص خواهد شد كه امری پيچيده و زمان بر است اما مي‌توان به صورت نمونه در يك پهنه از شهر اين كار را انجام داد، البته نتيجه مطالعات قبلي و برداشت‌هاي فعلي را می‌توان در اختيار هيات دوچرخه سواری قرار داد.

محمدجواد كشاورز، رئیس هیات دوچرخه سواری فارس نیز در این جلسه بیان کرد: علي‌رغم حاكميت مشكلات خاص در اين هيات و نبود يك دفتر ويژه‌ اما اقدامات خوبي انجام شده است.

او با بیان اینکه شرايط هيات دوچرخه سواري در فارس و شيراز خاص است، خواستار حمايت همه جانبه شهرداري در خصوص اجراي آيين نامه شهر ملي دوچرخه شد.

کشاورز اضافه کرد: اپليكشني ويژه دوچرخه در حال آماده سازي است كه نيازمند اطلاع رساني از سوي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري شيراز است.

رئیس هیات دوچرخه سواری فارس پیشنهاد کرد که مكان يابي تجمع دوچرخه سواران در راستاي توسعه مسير دوچرخه سواري در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز قرار گیرد.

کشاورز همچنین خواستار برگزاري مشترك دورههاي مربي گري و واگذاري كانكس‌هاي معاونت حمل و نقل در اختيار هيات دوچرخه سواري براي آموزش به دوچرخه سواران و ايجاد اشتغال براي مربيان شد.