لیگ برتر دوچرخه سواری پس از 6 ماه استارت زد

اولین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری پس از 6 ماه در گلپایگان استارت زد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری این دوره از مسابقات که به میزبانی استان اصفهان در شهرستان گلپایگان در حال برگزاری است 60 دوچرخه سوار با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در دو بخش استقامت و تایم تریل مسابقه می دهند. شایان ذکر است دوچرخه سواران در بخش استقامت دوچرخه سواران 160 کیلومتر و در تایم تریل 30 کیلومتر را رکاب خواهند زد.