تسلیت

جناب آقای مهدی ناطقی , قهرمان ارزنده آسیا ؛ در گذشت پدربزرگ گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند آرزوی صبر و سلامتی بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم.