رییس فدراسیون دوچرخه سواری در نشست اضطراری ACC

خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه دوچرخه سواری آسیا به امارات سفر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری، با توجه به برگزاری جلسه اضطراری هیات رییسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا در کشور امارات خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری به عنوان یکی از اعضای هیات رییسه راهی دوبی شد.
در این جلسه که اصغر خالقی دیر کمیته تریال آسیا نیز حضور داشت پیرامون تغییر اساسنامه ACC اعضا تشکیل جلسه دادند.
در پایان این جلسه تصمیم براین شد تا دو خانم نیز به هیات رییسه کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا اضافه شوند.
لازم به ذکر است خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه سواری رییس دو کمیته جاده و تریال آسیا می باشد.