بمناسبت گرامیداشت هفته ناجا

اولین مرحله لیگ باشگاه های کوهستان ( رشته کراس کانتری و دانهیل) برگزار می شود

اولین مرحله لیگ باشگاه های کوهستان ( رشته کراس کانتری و دانهیل) آقایان و بانوان در رده های سنی بزرگسالان و جوانان بمناسبت گرامیداشت هفته ناجا برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، اولین مرحله لیگ باشگاه های کوهستان ( رشته کراس کانتری و دانهیل) آقایان و بانوان در رده های سنی بزرگسالان و جوانان بدون حضور تماشاگر و با رعایت فاصله اجتماعی در شهر تهران  از تاریخ 99/7/13 لغایت  99/7/15 برگزار میگردد .

 

مدارک و شرایط لازم جهت شرکت :

1.  همراه داشتن اصل معرفی نامه کتبی از هیات/ باشگاه ( نام دقیق باشگاه ، ورزشکاران ، مربی ، سرپرست ) الزامی است .

2.  همراه داشتن کارت ملی ، کارت  بیمه ورزشی معتبر و داشتن لباس متحدالشکل الزامی است.

3. هر تیم کراس کانتری متشکل از 4 ورزشکار بزرگسال و 3 ورزشکار جوانان و یک نفر همراه جمعاً 8 نفر می باشد.

4. هر تیم دانهیل شامل 3 ورزشکار بزرگسال و 2 ورزشکار جوانان (17 سال تمام) و 1 نفر همراه جمعاً 6 نفر می باشد. 

5.  هزینه اسکان و تغذیه به عهده باشگاه / هیات می باشد.

6. همراه داشتن اصل رضایت نامه محضری معتبر والدین برای رده سنی جوانان الزامی می باشد.

7.همراه داشتن شولدر برای رشته دانهیل الزامی است.

8 .ثبت نام کلیه ورزشکاران می بایست تا قبل از پایان وقت اداری مورخ 12/07/99 از طریق اپلیکیشن موجود در سایت فدراسیون انجام پذیرد.

9. قرارداد کلیه ورزشکاران و کادر فنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگام پذیرش الزامی است.(قرارداد در سایت فدراسیون موجود می باشد.)

10. با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست از ماسک استفاده نمایند و برگزاری مسابقات با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی ، انجام آزمایشات PCR توسط تیم های شرکت کننده و با نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی انجام خواهد شد.

توضیح : امتیازات مکتسبه تیم ها در گروه های بزرگسالان و جوانان بصورت مجزا محاسبه می گردد.

زمان و برنامه اجرایی مسابقات :

پذیرش آقایان :  روز یکشنبه مورخ  13/07/99 ساعت 15:00 و جلسه فنی ساعت 17:00

 مسابقه کراس کانتری آقایان: جوانان و بزرگسالان روز دوشنبه مورخ 14/07/99 ساعت  8:30 صبح

 مسابقه دانهیل آقایان :  بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 14/07/99 ساعت 15:00

پذیرش بانوان: روز دوشنبه مورخ 14/07/99 ساعت 17:00 و جلسه فنی ساعت 19:00

مسابقه کراس کانتری بانوان : روز سه شنبه مورخ 15/07/99 ساعت 8:30 صبح

محل پذیرش و جلسه فنی :  پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی         مسئول هماهنگی: آقای آرش امیدفر (09123768640)