آسمان آبی مشهد قهرمان مرحله اول لیگ پیست جوانان شد

اولین مرحله لیگ پیست دوچرخه سواری در نتایج تیمی در جوانان تیم آسمان آبی مشهد مقام اول را کسب کرد ، هیات قزوین دوم شد و عنوان سومی هم به تیم هیات البرز رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در ادامه مسابقات تیم ایراندخت تهران هم عنوان چهارمی مسابقات را کسب کرد.

 اولین مرحله مسابقات دوچرخه سواری لیگ جاده و پیست به میزبانی تهران از 2 الی 5 مهرماه در چیتگر و پیست فدراسیون دوچرخه سواری آزادی در حال برگزاری است.