دوچرخه سوار همدانی قهرمان تایم تریل جوانان شد

اولین مرحله لیگ جاده بانوان در بخش تایم تریل انفرادی جوانان با قهرمانی دوچرخه سواری همدانی به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، امروز در تایم تریل انفرادی جوانان پانته آ قلی پور از هیات همدان توانست بر سکوی قهرمانی قرار گیرد. حنانه دادگر و فاطمه دادگر از هیات قزوین مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

 اولین مرحله مسابقات دوچرخه سواری لیگ جاده و پیست به میزبانی تهران از 2 الی 5 مهرماه در چیتگر و پیست فدراسیون دوچرخه سواری آزادی برگزار شد.