برگزاری مسابقات تا زمان صدور مجوز از سوی ستاد ملی کرونا ، ممنوع

برگزاری مسابقات تا زمان صدور مجوز از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت ممنوع می باشد

به گزارش روابط عمومی و به نقل از فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران ، برگزاری مسابقات تا زمان صدور مجوز رسمی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت ممنوع می باشد.

برابر اعلام فدراسیون پزشکی ورزشی ضمنا انجام تمرینات به شرط رعایت فاصله گذاری فیزیکی و موارد مندرج در دستور العمل بازگشایی اماکن ورزشی بلامانع خواهد بود.