موسوی رئیس هیات دوچرخه سواری البرز شد

سید جواد موسوی با ۱۲ رای رئیس هیات دوچرخه سواری البرز شد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری  در مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه سواری استان که با حضور رییس فدراسیون و اعضای مجمع برگزار شد، سید جواد موسوی با کسب ۱۲ رای از ۱۶ رای اخذ شده برای ۴ سال به ریاست این هیات انتخاب شد.

ابراهیم کرمی، برومند، نظری، سید جواد موسوی و محمدرضا محمدیها، ۴ نامزد این سمت بودند که برای سکانداری هیئت دوچرخه سواری استان ثبت نام کردند.
در این مجمع ابراهیم کرمی در مجمع انتخاباتی حضور نداشت و از رقابت حذف شد، برومند نظری دیگر نامزد ریاست این مجمع انصراف خود را اعلام کرد تا اعضای مجمع برای انتخاب ریاست هیئت دوچرخه سواری استان البرز ۲ کاندید را پیش روی خود ببینند.
پس از پایان رای گیری سید جواد موسوی ۱۲ رای و محمدرضا محمدیها نیز ۴ رای از ۱۶ رای اخذ شد کسب کردند.