سه شنبه های بدون خودرو و گرامیداشت هفته تربیت بدنی در قزوین

سه شنبه های بدون خودرو این هفته هم همانند هفته های قبل با حضور در اداره کل ورزش و جوانان و گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری دوچرخه سواران پس از عبور از خیابان ها و معابر شهری در اداره کل وررش و جوانان ، مورد استقبال مدیران ، کارشناسان و کارکنان محترم این اداره کل قرار گرفتند . در ادامه این برنامه خانم حسن نایبی معاون محترم ورزشی اداره که ورزش و جوانان و با تاکید بر اهمیت ورزش علی الخصوص ورزش بانوان و همچنین لزوم انجام ورزش در این ایام که با ویروس کرونا جامعه در معرض خطر قرار دارد سخنانی ایراد نمودند .

در پایان این برنامه رکاب زنان به عیادت یکی از پیشکسوتان دوچرخه سواری که مدتی درگیر بیماری شده اند رفته و بصورت سرپایی از ایشان عیادت کردند .