جلسه شوراي ورزش همگاني با حضور استاندار گیلان برگزار شد

جلسه شوراي ورزش همگاني استان گيلان عصر روز سه شنبه با حضور استاندار گيلان ارسلان زارع در سالن غدير استانداري گيلان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در اين جلسه مديران كل و ستادي استان و ٤ رييس هيات :دوچرخه سواري-همگاني-نجات غريق و بسكتبال در خصوص طرح هاي توسعه ورزش هركدام طرح هايي ارايه نمودند.
سيد ايمان دليل حيرتي رييس هيات دوچرخه سواري گيلان در خصوص توسعه دوچرخه سواري همگاني شهري،ساماندهي گروه هاي دوچرخه سواري،حمايت از طرح پليس دوچرخه سوار و مسير هاي ويژه دوچرخه سواري مطالبي را ارايه نمودند.
در پايان از صابر رحيم پور دوچرخه سوار پاراسايكلينگ كه در بازيهاي آسيايي جاكارتا هم نماينده استان گيلان در اين بازيها بود توسط استاندار تقدير بعمل آمد.