اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران) بمناسبت روز دانش آموز در مشهد برگزار می شود

اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران) بدون حضور تماشاگر و با رعایت فاصله اجتماعی بمناسبت روز دانش آموز در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری مقرر است اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران) از تاریخ  99/8/10 لغایت 99/8/13  بدون حضور تماشاگر و با رعایت فاصله اجتماعی بمناسبت روز دانش آموز در مشهد مقدس برگزار گردد . لذا شایسته است ضمن مطالعه دقیق بخشنامه ، اسامی شرکت کنندگان بهمراه کد ملی را حداکثر تا تاریخ 99/8/5   به شماره نمابر این فدراسیون  44727698  ارسال نمایند.

 

مدارک و شرایط لازم جهت شرکت :

1.  همراه داشتن اصل معرفی نامه کتبی از هیات/ باشگاه ( نام دقیق باشگاه ، ورزشکاران ، مربی ، سرپرست ) الزامی است .

2.  همراه داشتن کارت ملی ، کارت  بیمه ورزشی معتبر و داشتن لباس متحدالشکل الزامی است.

3.  حداکثر تعداد ورزشکاران هر تیم 6 ورزشکار بهمراه سرپرست و مربی می باشد.

4.  هزینه اسکان و تغذیه به عهده باشگاه / هیات می باشد و داشتن رضایت نامه محضری والدین در هنگام پذیرش الزامی می باشد.

5. ثبت نام کلیه ورزشکاران می بایست تا قبل از پایان وقت اداری مورخ 07/08/99 از طریق فرم ثبت نام الکترونیکی موجود در سایت فدراسیون انجام پذیرد.

6. رده سنی جوانان متولدین 11/10/1380 لغایت 10/10/1382 می باشد.

7. قرارداد کلیه ورزشکاران و کادر فنی به همراه مفاصا حساب مالیاتی هنگام پذیرش الزامی است.(نمونه قرارداد سال 99 در سایت فدراسیون موجود می باشد.)

8. با توجه به شیوع ویروس کرونا کلیه ورزشکاران و کادر فنی می بایست از ماسک استفاده نمایند و برگزاری مسابقات با رعایت کامل دستور العمل های بهداشتی ، انجام آزمایشات PCR توسط تیم های شرکت کننده و با نظارت فدراسیون پزشکی ورزشی انجام خواهد شد.

توضیح : در صورت عدم ارائه هر یک از مدارک فوق الذکر، ثبت نام از ورزشکار انجام نخواهد شد.

پذیرش تیم ها : روز شنبه مورخ  10/08/99 ساعت 15:00 و جلسه فنی ساعت 17:00

محل پذیرش و جلسه فنی :  پیست ثامن الائمه مشهد مقدس         مسئول هماهنگی: آقای مجید روح پرور 09153101967