رای دو دوچرخه سوار خاطی صادر شد

19 مهر ماه در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده در تبریز در ماده استقامت جاده ، میرصمد پورسیدی از تیم سپاهان اصفهان و سعید صفرزاده از تیم دانشگاه آزاد تبریز در حین برگزاری مسابقه با یکدیگر درگیری پیدا کردند که پس از تشکیل جلسه کمیته انظباطی و اظهار ندامت و پشیمانی ، هر دو با محرومیت مواجه شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، رای صادره به شرح ذیل می باشد:

" پیرو گزارش کمیته داوران مسابقات مرحله دوم لیگ دوچرخه سواری کشور نسبت به درگیری دو تن از دوچرخه سواران تیم دانشگاه اسلامی تبریز بنام آقای سعید صفر زاده و آقای صمد پور سیدی  از باشگاه فولاد مبارک سپاهان که در زمان اجرای مسابقات نبست به درگیری و توهین و اهانات نسبت به هم اقدام نموده و محیط ورزشی را با تشنج هراه نموده اند با تشکیل این جلسه و استماع  اظهارات نامبرگان و شور اعضای کمیته انظباطی به استناد ماده ۶ و ۷ و بند های ۱۰ و ۳ از ماده ۸ مرقوم هریک از ورزشکاران خاطی را به مدت ۳ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق هیات استان محکوم می نماید علیهذا نظر به عدم سوء سابقه نامبردگان و اظهار ندامت و پشیمانی نسبت به وقوع حادثه قسم اول محرومیت را بمدت یکسال تعلیق می نماید رای صادره به استناد ماده ۹ قانون فوق الذکر قطعی بوده و در صورت اعتراض بنا به تشخیص افراد مندرج قانون ظرف یک هفته می تواند مورد برسی قرار گیرد"