بخشنامه جدید فدراسیون برای برگزاری مرحله اول لیگ برتر پیست

فدراسیون دوچرخه سواری برای برگزاری مرحله اول لیگ برتر پیست بخشنامه جدیدی را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، پیرو بخشنامه شماره 676/ص/255/99 مورخ 15/07/99 مرحله اول لیگ برتر پیست و بخشنامه شماره 737/ص/255/99  مورخ 30/07/99  ، اولین مرحله لیگ پیست و جاده جوانان (پسران)، باطلاع می رساند : با توجه به شرایط موجود و درخواست تیم های شرکت کننده موارد مشروحه ذیل در فدراسیون دوچرخه سواری تصویب و جهت هرگونه اقدام لازم به حضورتان اعلام می گردد.

  1. باتوجه به درخواست تیم های  شرکت کننده در لیگ برتر مقرر شد در رشته اومنیوم از هر تیم 2 نفر شکت و به هر دو ورزشکار امتیاز رشته های انفرادی تعلق می گیرد.
  2. در رشته یک کیلومتر هر تیم مجاز می باشد دو ورزشکار را ثبت نام نمایند و به بهترین زمان ورزشکار برتر ، مدال، سکو و امتیاز تعلق می گیرد.
  3. جدول زمانبندی مسابقات با نظر کادر فنی تیم ملی و کمیته داوران براساس شرایط موجود اجرا گردد.
  4. به منظور پشتوانه سازی تیم های ملی مقرر شد در مسابقات لیگ جوانان ( پیست و جاده) حداکثر 2 ورزشکار نوجوانان رده سنی 11/10/82 الی 10/10/83 شرکت نمایند.
  5. در مسابقات لیگ برتر پیست بزرگسالان آقایان یک ورزشکار رده سنی جوانان (11/10/80 الی 10/10/81) می توانند در مسابقات بزرگسالان شرکت نمایند ولی دیگر مجاز به شرکت در مسابقات جوانان پیست نمی باشند.
  6. ورزشکاران رده سنی جوانان ملزم به ارائه رضایت نامه محضری والدین (نمونه پیوست) می باشند.