دانشور قهرمان ۲۰۰ متر اولین مرحله لیگ برتر پیست شد

در ادامه مسابقات اولین مرحله لیگ برتر پیست در ۲۰۰ متر ، محمد دانشور از تیم سپاهان توانست بر سکوی قهرمانی بایستد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در ادامه مسابقه ۲۰۰ متر احسان خادمی از مس رفسنجان دوم شد و رضا رشنو از فولاد مبارکه سپاهان بر سکوی سومی ایستاد.

اولین مرحله لیگ دوچرخه سواری لیگ برتر پیست لیگ پیست و جاده جوانان به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.