ایجاد کمپین آموزش تئوری وعملی توسط هیات دوچرخه سواری قزوین

هیات دوچرخه سواری قزوین در حرکتی زیبا و شایسته اقدام به برپایی کمپین تئوری و عملی برای دوستداران دوچرخه سواری کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این کمپین با استفاده از پتانسيل هاى سخت افزارى و همچنين نيروهاى مجرب و قهرمانان مردمى برگزار شد.

 طبق برنامه ریزی مسئولان هیات استان قزوین هر روز از ساعت ۱۸ الی ۳۰/۲۰ با حضور در جاده تندرستی این شهر نسبت به گسترش اصولى دوچرخه سوارى،آموزشهاى تئورى ايمنى،آموزشهاى پايه عملى اقدام مي نمايند.

گفتنی است که اين برنامه بازخود خوبی دراستان داشته و مورد توجه ورزش دوستان قزوين قرار گرفته است.