قهرمانی محمد دانشور در مسابقه کایرین

در ادامه مرحله اول مسابقات دوچرخه سواری لیگ در بخش کایرین محمد دانشور به عنوان قهرمانی رسید .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری احسان خادمی از مس رفسنجان دوم شد و عنوان سومی هم احمد نصرآبادنی از سپاهان کسب کرد.

اولین مرحله لیگ دوچرخه سواری لیگ برتر پیست لیگ پیست و جاده جوانان به میزبانی مشهد برگزار شد.