دوچرخه سوار تیم عمران سهند قهرمان اومنیوم جوانان شد

در مرحله اول لیگ پیست و جاده جوانان در اومنیوم آیدین بامراد از شرکت عمران سهند قهرمان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، داود محمد آبادی از نیشابور الف دوم شد و محمد هاشمی از تیم پلیمر تفت بر سکوی سومی ایستاد. مرحله اول مسابقات لیگ پیست و جاده جوانان به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.