محمد آبادی قهرمان مسابقه دور امتیازی شد

مرحله اول لیگ پیست و جاده جوانان با قهرمانی رکابزن نیشابوری به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، رامیار قوامی از تیم نیشابور الف بر سکوی دوم ایستاد و مهدی مطاعی از شرکت عمران سهند بر سکوی سومی قرار گرفت. مرحله اول لیگ پیست جاده جوانان به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.