رکابزن قزوینی قهرمان اسکراچ جوانان کشور شد

مهدی آقا کاشی از قزوین قهرمان اسکراچ جوانان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری در ادامه مسابقات دوچرخه سواری پیست و جاده جوانان در اسکراچ رامیار قوامی از نیشابور الف توانست در جایگاه دومی قرار بگیرد و مسعود خاکی از شرکت عمران سهند هم سکوی سومی را به خود اختصاص داد.