امیریان مهر قهرمان استقامت جاده جوانان شد

مرحله اول لیگ پیست و جاده جوانان در رشته استقامت جاده  محمد امیریان مهر از تیم نیشابور الف قهرمان شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، در ادامه مسابقات استقامت جاده ، علی لبیب از تیم سهند بر سکوی دوم ایستاد و مهدی اقا کاشی از قزوین سوم شد.

 مرحله اول مسابقات لیگ پیست و جاده جوانان به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.