بخش زیادی از خیابان های دور مجموعه ورزشگاه آزادی آسفالت شد

با حمایت مستقیم شهردار تهران بخش زیادی از خیابان های دور مجموعه ورزشگاه آزادی آسفالت شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، مدتی است آسفالت دور مجموعه ورزشگاه آزادی به همت شهرداری منطقه ۲۲ بخصوص با حمایت شهردار منطقه آقای دکترحناچی و البته پیگیری های فدراسیون دوچرخه سوار در حال مرمت و انجام عملیات آسفالت نو می باشد . محدوده ای که سالهای سال محل تمرین ملی پوشان و دوچرخه سواران است ، دوچرخه سوارانی که با تمرین درهمین محدوده منطقه ای توانستند به تیم ملی راه یابند ، حالا با پیگیری و برگزاری جلسات متعددی مسئولان فدراسیون دوچرخه سواری با مسئولان شهرداری ، معضل مرمت آسفالت دور مجموعه آزادی برطرف و بخشی زیادی از خیابان های محدوده در حال آسفالت شدن می باشد. جا دارد از همین جا ضمن خداقوت گفتن ، تشکر و قدردانی خودمان را نسبت به عملکرد خوب شهرداری داشته باشیم.