دوره مربیگری دوچرخه سواری به میزبانی سازمان تربیت بدنی ارتش برگزار شد

دوره مربیگری درجه ۳ دوچرخه سواری به میزبانی سازمان تربیت بدنی ارتش طی ۲ دوره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، کلاس مربیگری درجه سه به میزبانی تربیت بدنی ارتش  طی دو دوره به تاریخ ۲۰ لغایت ۲۲ آبان ماه با حضور ۲۱ نفر و تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ آبان ماه با حضور ۱۷ نفر  در محل آکادمی ورزش سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.ایران برگزار گردید .