چگونه با دوچرخه سواری چربی های شکم را از بین ببریم

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری در مطالب آموزشی این هفته به چگونگی سوزاندن چربی های دور شکم توسط تمرینات دوچرخه سواری پرداخته است.

جهت مطالعه بیشتر میتوانید فایل زیر را دریافت نمایید.