برگزاری کارگاه آنلاین علمی با رویکرد روانشناسی در دوچرخه سواری

این هفته با توجه به برگزاری کارگاه آنلاین در لایو اینستاگرام فدراسیون دوچرخه سواری مطالب علمی با رویکرد روانشناسی در دوچرخه سواری ارائه میشود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، مربیگری دنیایی پر از اتفاقات پیش بینی نشده است. 
فارغ از هرگونه تسلط بر امور فنی ناگهان در مسیرهایی متفاوت حوادثی پیش روی یک مربی قرار می گیرد که مربی هیچگاه تا به آن لحظه تجربه رویارویی با این شکل از حادثه را نداشته است. 
شاید عنوان روانشناسی مربیگری عنوانی ساده و کوتاه باشد و گمان رود که محتوایی ساده نیز داشته باشد. 
اما پر بیراه نیست اگر بگوییم مربی اگر بر مهارت های روانی و همچنین ظرفیت ذهنی  خویش و ورزشکارش شناخت نداشته باشد،حتی با بالاترین دانش فنی محکوم به شکست است.امروز رقابت ورزشی با برتری های ذهنی برنده را مشخص می نماید. نبرد ذهن ها نامی به مراتب مناسب تر از رقابت ورزشی یا مسابقه است. در روانشناسی مربیگری ما از مربی روانشناس نخواهیم ساخت،چه آنکه این دو نقشی جدا از هم و در عین حال در هم تنیده هستند. 
به زبانی ساده تر مربی،روانشناس ورزشکار نیست، اما با داشتن علم روانشناسی مربیگری در بالا بردن عملکرد خود و ورزشکارش نقشی به مراتب بهتر ایفا می نماید.روانشناسی مربیگری به ما می آموزدچگونه بر امور روانی خود و ورزشکار و تیم شناخت کسب نموده و از آن در راه بهبود عملکرد استفاده نماییم. 
در مربیگری فارغ از اصول و فلسفه مربیگری که در کلاس های فنی آموزش داده می شود باید توجه کرد مربی موفق کسی است نحوه استفاده از مهارت ذهنی ورزشکار خود را بلد باشد. نگاهی به مربیان موفق دنیا در اکثر رشته های  ورزشی صحت این ادعا را به خوبی ثابت خواهد نمود.

گردآوری توسط آقای دکتر غفار تشکری شاد
عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری