اولین وبینار کمیسیون پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک برگزار شد

اولین وبینار کمیسیون پزشکی ورزشی کمیته ملی المپیک با حضور نماینده فدراسیون دوچرخه سواری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، این وبینار که با موضوع پیشگیری و ملاحظات ورزش قهرمانی در دوران کرونا ویژه مربیان و ورزشکاران برگزارشد، ریحانه طالبی به عنوان نماینده فدراسیون در این دوره حضور یافت.