مقاله دانش افزایی با موضوع دوچرخه سواری پیشرفته کوهستان

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری در راستای بروز رسانی جامعه دوچرخه سواری و توسعه علوم مرتبط اقدام به برگزاری کارگاه های دانش افزایی و تهیه مقالات با رویکردهای متفاوت نموده است که در این هفته با موضوع دوچرخه سواری پیشرفته کوهستان همراه خواهیم بود.

سردرگمی ورزشکاران و مربیان ،خارج از فصل مسابقات

فصل خارج از مسابقات(phase_ season_post ) در کشورهای جهان بر اساس دمای آن کشور متفاوت خواهد بود و از آنجا که ما در ایران زندگی میکنیم و با تقویم فدراسیون دوچرخه سواری ایران پیش میرویم، عموماً فصل خارج از مسابقات از اواخر آبان ماه تا اواخر فروردین ماه بطول می انجامد .
فصل خارج از مسابقات فرصتی مناسب برای بازنگری به نقاط ضعف فصل گذشته مسابقات خواهد بود که ورزشکار و مربی با کمک هم بتوانند در جهت رشد و تقویت این نقاط قدم بردارند.
در این فصل یکی از بزرگترین نواقصی که در ورزش دوچرخه سواری ایران هنوز هم وجود دارد، کم بودن
تعداد مسابقات خواهد بود که بر این اساس ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای و همچنین مربیان آنها ملاکی برای سنجش ورزشکاران خود نخواهند داشت و از این رو گیجی و سردرگمی در طراحی و اجرای تمرینات بوجود می آید. و حالا چه باید کرد!
یکی از تابلوهایی که در فصل خارج از مسابقات راه صحیح سنجش را به ورزشکاران و مربیان نشان خواهد داد ، تستهای قلبی عروقی و توانی با استفاده از دستگاه های سنجش خواهد بود ( ترینر های هوشمند و وات بایک )
بگذارید مثالی بزنیم!
اکثر ورزشکاران ایران از محدوده های ضربانی و پاور اطلاعاتی دارند و در طول سال با این محدوده ها مربیانشان طراحی تمرین میکنند ، و همچنین میدانیم که حداکثر ضربان
قلب در دقیقه و نرمال پاور ۲۰ دقیقه فصل به فصل در حال تغییر هست .
پس بر این اساس زون های ضربانی و پاور یا همون محدوده هایی که اشاره شد هم دستخوش تغییر هستند.
از جمله اشتباهات رایج بین ورزشکاران و مربیان این است که زون بندی هایی را که در فصل مسابقات ثبت شده را در خارج از فصل مسابقات مورد استفاده قرار میدهند که همین موضوع باعث فشار تمرینی بیشتر به ورزشکاران در خارج از فصل، تمرین زدگی و افت عملکردی در فصل بعدی مسابقات خواهد شد.
ذهنیت اشتباه دومی که در ورزشکاران ایران به وفور یافت میشود بر این اساس است که بر این باور هستند تستهای قلبی
عروقی و توانی را در بهترین وضعیت سالیانه خود باید انجام دهند !
و بر این اساس زونهای بدست آمده را در طول سال بخیال اینکه این اعداد را زمانی ثبت کرده اند در طول سال استفاده میکنند .
در ادامه باید گفت که تستهای قلبی عروق و توانی بر اساس تغییر پارامترهایی مثل (factor Intensity )برای کسانی که
با پاورمتر کار میکنند و (MHR )برای کسانی که با ضربان تمرین میکنند بلافاصله باید انجام شود .
از این رو هست که ورزشکاران و مربیان در خارج از فصل مسابقات با استفاده از تستهای قلبی عروقی و توانی متوجه سطح کنونی ورزشکار
زون بندی دقیق آن فصل و در نهایت طراحی تمرین در مسیر درست برای فصل مسابقات جدید خواهند شد.

گردآورنده: فراز شکری
عضو کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون دوچرخه سواری
کاپیتان تیم ملی کوهستان