VIB عراق اسپانسر تیم ملی بانوان ایران شد

یک شرکت عراقی در سال 2021 اسپانسر تیم ملی بانوان ایران در رودیدادهای بین المللی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، با رایزنی های صورت گرفته از سوی فدراسیون دوچرخه سواری با شرکت VIB عراق، مقرر شد این شرکت تا پایان سال 2021 در 5 رویداد بین المللی برای 9 ورزشکار و کادر فنی اسپانسر تیم ملی دوچرخه سواری بانوان شود. قرار است این شرکت عراقی تمامی هزینه های مربوط به تجهیزات دوچرخه وهزینه های کلی مسابقات بین المللی را بر عهده بگیرد.

شایان ذکر است فدراسیون دوچرخه سواری هم متعهد شد که آرم این شرکت عراقی را روی پیراهن تیم ملی بانوان درج نمایند ضمن اینکه دو نماینده این شرکت می توانند در تورنمنتهای داخل ایران بعد از اخذ مجوز های لازم به صورت آزاد شرکت کنند. این قرارداد از ابتدای سال جدید میلادی 2021 رسمیت دارد و لازم الاجراست .