دعوت به همکاری فدراسیون دوچرخه سواری با بخش خصوصی

فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد به منظور بسط و توسعه رشته دوچرخه سواری در رده های پایه ، آماتور ، نیمه حرفه ای و حرفه ای از ابتدای سال 1399 نسبت به تاسیس آکادمی دوچرخه سواری بصورت خصوصی(مشارکتی) اقدام نماید، لذا از علاقه مندان و فعالان این حوزه دعوت می شود تا طرح های عملیاتی و اجرایی خود را در این حوزه تا تاریخ 13اسفندماه به دبیرخانه فدراسیون دوچرخه سواری ارسال نمایند. فدراسیون دوچرخه سواری در نظر دارد به منظور بسط و توسعه رشته دوچرخه سواری در رده های پایه ، آماتور ، نیمه حرفه ای و حرفه ای از ابتدای سال 1399 نسبت به تاسیس آکادمی دوچرخه سواری بصورت خصوصی(مشارکتی) اقدام نماید، لذا از علاقه مندان و فعالان این حوزه دعوت می شود تا طرح های عملیاتی و اجرایی خود را در این حوزه تا تاریخ 13اسفندماه به دبیرخانه فدراسیون دوچرخه سواری ارسال نمایند.