لغو مسابقات جایزه بزرگ قم و تهران به خاطر کرونا

احتراما با توجه تشدید ویروس کرونا تمامی مسابقات جایزه بزرگ کوهستان قم و تهران لغو و به زمان دیگری موکول شد. متعاقبا در این باره و زمان بندی آن اطلاع رسانی خواهد شد.