پس از ۱۰ سال

مسابقه انتخابی تیم ملی در سرخه حصار با تجهیزات الکترونیکی برگزار شد

مسابقه انتخابی تیم ملی در سرخه حصار با برای ثبت دقیق و سریع نتایج دوچرخه سواران پس از ۱۰ سال با تجهیزات الکترونیکی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه سواری ، یک موضوع نوید بخش آینده ای روشن جهت نظارت دقیق تر و خروجی نتایج به صورت الکترونیکی بود که با پیگیری فدراسیون دوچرخه سواری میسر شد. مسابقات روز دنیا با تجهیزات الکترونیکی در کنار داوران به کسب نتایج به صورت دقیقتر و سریعتر همراه با جزئیات بیشتر می‌باشد که با پیگیری فدراسیون این امر محقق شد و برای اولین بار بعد از ده سال مجدد این تجهیزات مورد استفاده قرار گرفتند.